AKADEMIA Martyna Stefaniuk biuroakademia.pl

Biuro tłumaczeń Akademia - Tłumaczenie dokumentów z języka polskiego i na język polskibiuroakademia.pl

Wszechstronna oferta biura tłumaczeń Akademia obejmuje również tłumaczenia przysięgłe z języka włoskiego oraz na język włoski. W ramach takiej usługi tłumaczone są między innymi: świadectwa szkolne, dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia kursów i szkoleń, certyfikaty językowe, dokumenty potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dokumenty tożsamości, dokumentację medyczną, pełnomocnictwa, zaświadczenia o niekaralności, akty notarialne czy dokumenty rejestracyjne pojazdów. Każdy z tekstów urzędowych z języka włoskiego i na język włoski jest uwierzytelniony poprzez opatrzenie pieczęcią oraz podpisem. Wskazane tłumaczenia przysięgłe sporządzane są zgodnie z aktualnymi przepisami i rozporządzeniami.

AKADEMIA Martyna Stefaniuk
ul. Reymonta 51
44-200 Rybnik
śląskie
Telefon: 512505504
WWW:

Otwarte:
Pon. - Pią. 8:00-16:00
2017 © All rights reserved www.mik-pol.com.pl