Strefy czasowe

Wszyscy uczestnicy 4F Piątki Praskiej ustawiają się na starcie w wydzielonych strefach czasowych zgodnie z zadeklarowanym czasem podanym podczas procesu rejestracji. W trosce o innych startujących bardzo prosimy o przestrzeganie tej zasady.

Strefy zostaną otwarte na około 20 minut przed startem.

Szczegóły dot. stref czasowych zostaną podane po ostatecznym ustaleniu przez Organizatora.

Numery startowe

Podczas 4F Piątki Praskiej wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przypięte do przedniej części koszulek sportowych, na których podane są strefy czasowe. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, bądź jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie itp.) są zabronione.