Trasa Wieczornej 4F Piątki Praskiej

Start Wieczornej 4F Piątki Praskiej znajdował się będzie na oświetlonych błoniach PGE Narodowego i pokrywał się będzie z linią startu BMW Półmaratonu Praskiego. O godz. 21:00 uczestnicy 4F Piątki Praskiej ruszą z błoni PGE Narodowego i pobiegną w kierunku ul. Zamoyskiego, po czym skręcą w lewo w ul. Targową i następnie biegnąc ulicami Marcinkiewicza, Jagiellońską i Kłopotowskiego dotrą z powrotem do ul. Targowej, aby następnie po skręcie w prawo w ul. Zamoyskiego pojawić się na błoniach PGE Narodowego, które okrążą wewnętrznymi ulicami – równoległymi do al. Zielenieckiej oraz al. Poniatowskiego. Następnie skręcą w Wybrzeże Szczecińskie, by ul. Sokolą dotrzeć do mety 4F Piątki Praskiej.