FAQ

Czy wymagane są specjalne badania lekarskie, aby wziąć udział w BMW Półmaratonie Praskim?

Nie. Natomiast zapisując się do BMW Półmaratonu Praskiego Uczestnik akceptuje niniejszym Regulamin, zgodnie z którym udział w biegu odbywa się na własną odpowiedzialność, a Uczestnik jest świadom zagrożeń z tego wynikających (zob.: Regulamin BMW PP VII,14-15). Ponadto, podczas odbioru pakietu startowego wymagane jest wydrukowane i podpisane potwierdzenie rejestracji (dostępne w panelu Uczestnika), zawierające akceptację Regulaminu, w tym także zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku Uczestnika oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Półmaratonie.

Po rejestracji oraz wniesieniu opłaty nie otrzymałem potwierdzenia oraz nadanego numeru startowego.

Płatności w PayU przechodzą w ciągu 24h, jednak zdarza się, że trwa to o kilka dni dłużej. W celu przyspieszenia procesu nadania numeru prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty.

Nie pamiętam hasła do logowania.

Na stronie logowania znajduje się przycisk oznaczony znakiem „Hasło ?”. Po jego wciśnięciu na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłany link zmiany hasła, który będzie aktywny przez godzinę. Jeśli e-mail nie dojdzie, proszę sprawdzić skrzynkę SPAM.

Jak mogę edytować swoje dane na koncie BMW Półmaratonu Praskiego?

Aby zmienić dane Uczestnika biegu, należy zalogować się w zakładce „Konto”, a następnie kliknąć w imię i nazwisko wybranej osoby. Po otwarciu formularza będzie możliwa edycja danych Uczestnika. Po zakończeniu edycji danych należy wybrać przycisk „Zapisz”.

Usunięcia wybranego Uczestnika można dokonać poprzez kliknięcie przycisku „Usuń tego uczestnika” (po dokonaniu płatności nie jest to możliwe).

Mam 16 lat. Czy mogę biec?

Prawo uczestnictwa w BMW Półmaratonie Praskim mają wszystkie osoby, które w dniu półmaratonu mają ukończone 16 lat.

Czy mam możliwość dokonania opłaty za bieg zwykłym przelewem na poczcie? Jeśli tak, to na jakie konto?

W wyjątkowych sytuacjach istnieje taka możliwość. Prosimy o kontakt z biurem biuro@polmaratonpraski.pl w celu otrzymania numeru konta oraz dodatkowych instrukcji.

Czy można zrezygnować z uczestnictwa w BMW Półmaratonie Praskim?

Po dokonaniu rejestracji i uiszczeniu opłaty startowej, można zrezygnować z udziału w biegu, jednak zgodnie z Regulaminem BMW Półmaratonu Praskiego (zaakceptowanym podczas rejestracji) raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

W wyjątkowych sytuacjach takich jak kontuzja lub choroba, Uczestnik może zgłosić inną osobę do startu w BMW Półmaratonie Praskim. Należy wtedy na adres biuro@polmaratonpraski.pl napisać prośbę o zmianę danych Uczestnika biegu. Będzie to zmiana danych w ramach już dokonanej opłaty startowej i przydzielonego numeru startowego. Takie wyjątkowe „przekazanie” opłaty startowej wraz z numerem startowym musi być zgłoszone odpowiednio wcześniej – tak, aby mogło zostać zrealizowane najpóźniej przed dniem rozpoczęcia wydawania pakietów.

Czy mogę odebrać pakiet startowy w dniu imprezy?

Tak. Prosimy zwrócić uwagę, że punkt wydawania pakietów zostanie zamknięty o godz. 18:00. Po tym czasie nie będzie możliwości odbioru pakietu.

Czy mogę odebrać pakiet za inną osobę?

Jeśli chcesz odebrać pakiet startowy dla innej osoby, musisz mieć ze sobą:

– wydrukowane i podpisane potwierdzenie rejestracji tej osoby,
– kserokopię jej dokumentu tożsamości,
– swój dokument tożsamości,
– upoważnienie do odbioru pakietu.

Czy muszę startować w koszulce otrzymanej w pakiecie startowym?

Jest to zalecane, ale nie ma takiego wymogu. Warunkiem udziału w BMW Półmaratonie Praskim jest natomiast przypięcie numeru startowego z przodu koszulki.

Co zrobić, jeśli nie ma mojego nazwiska na liście startowej?

Pamiętaj, że rejestracja ma dwa etapy. Możliwe, że wykonałeś tylko pierwszy krok – zarejestrowałeś konto, ale nie zapisałeś się na bieg. Aby zapisać się na bieg, zaloguj się na swoim koncie i kliknij odpowiedni guzik. Jeżeli, mimo wykonania obu kroków, nazwisko się nie pojawia, prosimy o kontakt mailowy (biuro@polmaratonpraski.pl).

Co zrobić, jeśli przy moim nazwisku nie ma numeru, mimo że wniosłem opłatę startową?

Pamiętaj, że zaksięgowanie wpłaty na koncie i przypisanie jej do Twojego nazwiska może potrwać kilka dni. Jeżeli po 5 dniach roboczych od dokonania opłaty startowej wciąż nie masz numeru, prosimy o kontakt mailowy (biuro@polmaratonpraski.pl).

Czy za pomiar czasu jest pobierana opłata?

Koszty związane z pomiarem czasu oraz za chipy są zawarte w opłacie startowej.

Czy w dniu biegu mogę poruszać się komunikacją miejską bezpłatnie?

Nie. Każdy uczestnik zobowiązany jest dotrzeć na miejsce BMW Półmaratonu Praskiego na własny koszt.