Wiek

Prawo uczestnictwa w BMW Półmaratonie Praskim mają wszystkie osoby urodzone nie później niż w dniu 02.09.2001 r., czyli w dniu półmaratonu muszą posiadać ukończone 16 lat.

W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie do biura zawodów Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych z podpisem Rodzica lub Opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w półmaratonie osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.

» Oswiadczenie-Rodzica-Opiekuna-Prawnego.pdf (255 kB)