Wiek

Prawo uczestnictwa w BMW Półmaratonie Praskim mają wszystkie osoby, które w dniu półmaratonu mają ukończone 16 lat.

W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie do biura zawodów Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych z podpisem Rodzica lub Opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w półmaratonie osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.